We use cookies in order to offer you the most relevant information. Please accept cookies for optimal performance. Read our Cookie Policy for full details.

Wybierz język

+48 (0) 61 663 3278
Strona główna > Polityka prywatności

Strona internetowa Dantex jest własnością Dantex graphics Limited

Dane są zbierane automatycznie
Prowadzimy automatyczny rejestr domen i adresów użytkowników odwiedzających stronę; te informacje nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osoby używając komputera, lecz identyfikują jedynie komputer używany do wyświetlania strony. Te dane służą do sprawdzania, w jakich miejscach na świecie strona jest używana, aby zapewnić odpowiednie pokrycie geograficzne, a także do analizy liczby kliknięć, co pozwala nam lepiej zrozumieć, jak strona jest używana, abyśmy mogli usprawnić jej działanie dla Państwa. Nie łączymy informacji automatycznie rejestrowanych w ten sposób z danymi personalnymi określonych osób.

Pliki „cookie” to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkowników odwiedzających stronę w wyniku ich wejścia na stronę. Pozwala to oprogramowaniu strony na sprawdzenie, czy użytkownik odwiedzał stronę wcześnie, a w niektórych przypadkach może służyć do zapisywania preferencji użytkownika.

Pliki „cookie”
Używamy plików „cookie” z dwóch powodów:

  • pomaga nam to śledzić prawidłowości w użytkowaniu stron, w celu ich ulepszania i lepszego zarządzania
  • pozwala nam to zapisywać informacje o preferencjach w celu personalizacji odwiedzin strony przez użytkownika

Na tej stronie używane są cztery rodzaje plików „cookie”:

Pliki „cookie” sesji
Są to tymczasowe pliki „cookie” istniejące tylko do momentu zamknięcia przeglądarki użytkownika. Są one używane przez Państwa przeglądarkę do przechowywania informacji w trakcie przechodzenia pomiędzy stronami po wprowadzeniu danych, np. w przypadku wypełniania formularza zajmującego kilka stron.

Pliki „cookie” programu Web Analytics
Te pliki „cookie” pomagają nam zbierać anonimowe dane statystyczne w celu ulepszenia i zarządzania naszymi stronami. Przykładem zbieranych informacji może być ścieżka dostępu do strony wykorzystana przez użytkownika a także sposób przeglądania strony podczas poruszania się po niej.

Informacyjne pliki „cookie”
Te pliki „cookie” pozwalają stronie zapamiętać, jak użytkownik odpowiedział na pytanie, aby zmienić treść wyświetlaną dla użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik już wypełnił ankietę, ten plik „cookie” zapewni, że nie zostanie on poproszony o jej wypełnienie ponownie.

Pliki „cookie” członkostwa
Te pliki „cookie” pozwalają zapewnić użytkownikowi dostęp do usług wymagających członkostwa, których abonentem jest użytkownik. Są one „trwałe”, tzn. nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki, lecz tracą ważność po dwóch miesiącach.

Jeśli wyłączy się pliki „cookie”, nadal można korzystać z większości tej strony. Aby zatrzymać umieszczanie plików „cookie” na komputerze, proszę skorzystać z ustawień swojej przeglądarki internetowej. W rzadkich przypadkach zablokowanie plików „cookie” może zmniejszać funkcjonalność niektórych stron lub uniemożliwiać do nich dostęp, w zależności od wybranych opcji przeglądarki. Pliki „cookie” można również łatwo usunąć w używanej przeglądarce internetowej, mimo tego że z tego powodu wybrane ustawienia użytkownika nie będą zapamiętane.

Zbieranie i wykorzystanie danych
W przypadku zamówienia informacji przez tę stronę, możliwe, że będziemy musieli poznać pewne informacje osobiste o użytkowniku. W przypadku wysyłania do nas wiadomości e-mail lub zamówienia bezpłatnego biuletynu informacyjnego i informacji o nowościach, możemy potrzebować adresu e-mail użytkownika, nazwiska i innych ograniczonych informacji identyfikacyjnych – zwykle nazwiska i numeru kontaktowego. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, co umożliwi nam przekazanie żądanych informacji, towarów, produktów i usług w wymaganej przez użytkownika formie.

Jeśli wymagamy podania poufnych danych osobowych, zapewniamy, aby ich zbieranie i wykorzystanie odbywało się w pełnej zgodności z zasadami ochrony i prywatności danych zapisanymi w Ustawie o ochronie danych osobowych Parlamenty Wielkiej Brytanii z 1998 r. (UK Data Protection Act 1998) oraz Dyrektywie WE w sprawie ochrony danych 95/46/WE.

Możemy wyznaczyć organizacje - strony trzecie - do pomocy dantex.com w zapewnianiu użytkownikowi żądanych informacji, towarów, produktów i usług. W takich okolicznościach podejmiemy odpowiednie kroki, aby dopilnować, że dane osobowe użytkownika będą przechowywane w pełnej zgodności z naszą polityką prywatności i będą wykorzystywane tylko w celu spełnienia żądania użytkownika.

Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej, nie będziemy przekazywać danych użytkownika nikomu innemu poza Dantex bez zgody użytkownika.

Bezpieczeństwo
Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne, w celu ochrony kontrolowanych przez nas danych osobowych, które są całkowicie zgodne z prawodawstwem dotyczącym prywatności i ochrony danych osobowych właściwym dla jurysdykcji, którą objęta jest strona. Środki bezpieczeństwa mają na celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, niewłaściwemu wykorzystaniu lub ujawnieniu danych, nieautoryzowanej modyfikacji, bezprawnemu zniszczeniu lub ich przypadkowej utracie.

Obecnie nie oferujemy odwiedzającym naszą Stronę opcji korzystania z bezpiecznej metody przesyłania w celu przekazywania ich danych osobowych.

Dzieci
dantex.com zobowiązuje się chronić potrzeby prywatności dzieci i zachęcamy rodziców i opiekunów do odgrywania aktywnej roli w tym, jak dzieci pozostające pod ich opieką korzystają z Internetu i czym się w Internecie interesują. dantex.com nie zbiera świadomie informacji od dzieci a dantex.com nie kieruje swoich stron internetowych do dzieci.

Hiperłącza
Strona(y) internetowa(e) dantex.com mogą oferować odnośniki do stron internetowych osób trzecich dla wygody i informacji użytkownika. Jeśli użytkownik skorzysta z takich odnośników, opuści stronę internetową dantex.com. System nie kontroluje takich strona ani ich praktyk dotyczących prywatności, które mogą różnić się od używanych na stronie dantex.com. Nie zatwierdzamy stron osób trzecich ani nie opisujemy stanu faktycznego ich dotyczącego. Oświadczenie o prywatności dantex.com nie obejmuje danych osobowych, jakie użytkownik zdecyduje się przekazać niezwiązanym z nami osobom trzecim. Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z polityką prywatności określonej firmy przed przekazaniem swoich danych osobowych. Niektóre firmy – strony trzecie – mogą zdecydować się dzielić swoimi danymi osobowymi z dantex.com; taka wymiana podlega zasadom polityki prywatności takich firm.

Zbieranie i wykorzystanie danych

W przypadku zamówienia informacji przez tę stronę, możliwe, że będziemy musieli poznać pewne informacje osobiste o użytkowniku. W przypadku wysyłania do nas wiadomości e-mail lub zamówienia bezpłatnego biuletynu informacyjnego i informacji o nowościach, możemy potrzebować adresu e-mail użytkownika, nazwiska i innych ograniczonych informacji identyfikacyjnych – zwykle nazwiska i numeru kontaktowego. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, co umożliwi nam przekazanie żądanych informacji, towarów, produktów i usług w wymaganej przez użytkownika formie.

Jeśli wymagamy podania poufnych danych osobowych, zapewniamy, aby ich zbieranie i wykorzystanie odbywało się w pełnej zgodności z zasadami ochrony i prywatności danych zapisanymi w Ustawie o ochronie danych osobowych Parlamenty Wielkiej Brytanii z 1998 r. (UK Data Protection Act 1998) oraz Dyrektywie WE w sprawie ochrony danych 95/46/WE.

Możemy wyznaczyć organizacje - strony trzecie - do pomocy dantex.com w zapewnianiu użytkownikowi żądanych informacji, towarów, produktów i usług. W takich okolicznościach podejmiemy odpowiednie kroki, aby dopilnować, że dane osobowe użytkownika będą przechowywane w pełnej zgodności z naszą polityką prywatności i będą wykorzystywane tylko w celu spełnienia żądania użytkownika.

Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej, nie będziemy przekazywać danych użytkownika nikomu innemu poza Dantex bez zgody użytkownika.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne, w celu ochrony kontrolowanych przez nas danych osobowych, które są całkowicie zgodne z prawodawstwem dotyczącym prywatności i ochrony danych osobowych właściwym dla jurysdykcji, którą objęta jest strona. Środki bezpieczeństwa mają na celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, niewłaściwemu wykorzystaniu lub ujawnieniu danych, nieautoryzowanej modyfikacji, bezprawnemu zniszczeniu lub ich przypadkowej utracie.

Obecnie nie oferujemy odwiedzającym naszą Stronę opcji korzystania z bezpiecznej metody przesyłania w celu przekazywania ich danych osobowych.

Dzieci

dantex.com zobowiązuje się chronić potrzeby prywatności dzieci i zachęcamy rodziców i opiekunów do odgrywania aktywnej roli w tym, jak dzieci pozostające pod ich opieką korzystają z Internetu i czym się w Internecie interesują. dantex.com nie zbiera świadomie informacji od dzieci a dantex.com nie kieruje swoich stron internetowych do dzieci.

Hiperłącza

Strona(y) internetowa(e) dantex.com mogą oferować odnośniki do stron internetowych osób trzecich dla wygody i informacji użytkownika. Jeśli użytkownik skorzysta z takich odnośników, opuści stronę internetową dantex.com. System nie kontroluje takich strona ani ich praktyk dotyczących prywatności, które mogą różnić się od używanych na stronie dantex.com. Nie zatwierdzamy stron osób trzecich ani nie opisujemy stanu faktycznego ich dotyczącego. Oświadczenie o prywatności dantex.com nie obejmuje danych osobowych, jakie użytkownik zdecyduje się przekazać niezwiązanym z nami osobom trzecim.

Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z polityką prywatności określonej firmy przed przekazaniem swoich danych osobowych. Niektóre firmy – strony trzecie – mogą zdecydować się dzielić swoimi danymi osobowymi z dantex.com; taka wymiana podlega zasadom polityki prywatności takich firm.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów dzisiaj i przedyskutować swoje wymagania na
+48 (0) 61 663 3278

Zapytanie onlineDane kontaktowe

Obserwuj nas

Śledzić najnowsze wiadomości, plotki i informacje za pośrednictwem naszych kanałów sieci społecznych

And we are delighted to be a Gold Sponsor! Enter today! #awards #labels https://t.co/5isg3VNRhB
Danon House, 5 Kings Road, Bradford. BD2 1EY
Telefon:+48 (0) 61 663 3278 Fax (Sales):+44 (0)1274 777 755 Fax (General):+44 (0)1274 777 766 info@dantex.com